Personalet

Her er personalet barnehageåret 23 - 24

Bildet er tatt i Bodø 31.august av fotograf Mats Jensaas. 

Personalet hadde 2 innholdsrike dager i Bodø. Planlegging, bygge samhold, refleksjon og mye latter.