Aktive barn og tilstedeværende voksne

Barnehagen sitt fokusområde er: ”AKTIVE BARN OG TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE”

Vi mener at forutsetningene hos oss er store innen dette feltet. Vi har kort vei til skogen, vi har vår egen naturleikeplass i nær tilknytning til barnehagen. Barnehagebygget byr også på mange muligheter, - gymrom, vannlekerom, scene, ballbinge og skøytebane.

Hos oss skal også barna aktivt medvirke i barnehagehverdagen.