Barnehagens utforming

Lundgaardsløkka barnehage er bygget på en helt unik måte. Avdelingene ligger to og to sammen på kantene, og midt i mellom er det store, flotte fellesrommet vårt. Dette innbyr til en svært gunstig måte å jobbe sammen på slik at alle voksne og alle barna har mulighet til å få være sammen.

Avdelingene har en skillevegg mellom seg som er enkel å åpne opp slik at to avdelinger kan slås sammen, men likevel være adskilt fra de andre. Dette gjør at det er enkelt å trekke seg tilbake og ha aktiviteter som forming, gym, fellessamlinger og fellesmåltider på avdelingen. For de aller yngste kan det av og til være greit å trekke seg tilbake og bare være på en avdeling. Vi har en visjon om at alle avdelinger skal omgås hverandre, for å kunne samarbeide og hjelpe hverandre i hverdagen. At alle barna og de voksne er mye sammen, gjør også barna trygge sammen med alle de voksne og hverandre. Fellesrommet vil være et samlingspunkt i så måte. De store lærer å ta hensyn til de yngste, hjelper dem og leker med dem. Alle blir kjent med alle, noe som fører til stor trygghet, kanskje særlig for de aller yngste barna. Scenen vil bli brukt i forbindelse med felles musikksamlinger, opptredener, ”røris”, drama og annet. Den kan flyttes rundt. Fellesrommet har også stort gulvareal som innbyr til at større grupper kan danse, ha sangleker, bruke fallskjermen og ha andre aktiviteter som krever full utfoldelse! Kjøkkenet vil også være et naturlig samlingspunkt for barn og voksne der vi lager mat og baker sammen. Det er godt å ha hverdagslige aktiviteter for å gjøre barnas hverdag trygg og trivelig. Å lage mat sammen innbyr til koselige samtaler og til å bli godt kjent med barna. Vannlekerommet vårt vil brukes stort sett hver dag. Vi bytter og har ulike grupper på vannrommet. Gymrommet (puterommet) er også et flott rom til fysisk aktivitet. Barna har forskjellige behov mht å utfolde seg og dette rommet innbyr til ”basing” og motorisk aktivitet. Dette rommet kan også avstenges hvis vi vil ha spesielle grupper der. Barnehagen er åpen, men det er ett skille mellom stor/små-barnside, dette for å kunne "verne" de små litt i en travel hverdag :-) Målet er at alle skal føle seg ”hjemme” på alle avdelingene, og føle seg trygge nok til å søke kontakt med de andre barna og ansatte på tvers i barnehagen!