Om barnehagen

Lundgaardsløkka er en privateid barnehage i landlige omgivelser på Jørstadmoen, Lillehammer kommune.

Barnehagen eies og drives av ”Lundgaardsløkka barnehage as” som består av

Espen Ellingsen, Kari Feiring, Svein-Åge og Jennie Furulund.

Barnehagen
startet opp 1. august 2008 i midlertidige lokaler. Første dag i ny barnehage
var 5. januar 2009. Det er det danske firmaet Harresø byggeforretning som har
bygget barnehagen.

Vi har 4 avdelinger som vi har valgt å kalle:

- LÅGEN

- GAUSA

-MYGGBUKTA

-BRUNLAUG