FACEBOOK

Facebook oppdateres oftere enn hjemmesiden.

I forhold til hjemmesiden (som dessverre oppdateres for sjelden), så er vi aktive på facebook. Dette mye grunnet at vi har lettere tilgang der, og at det gir oss mindre kontortid og mer tid med barna. Følg oss der og dere vil få bilder og nyheter fra hverdagen vår. Søk oss opp, Lundgaardsløkka barnehage eller gå inn på denne linken til siden om dere ikke allerede har besøkt den, Facebook Lundgaardsløkka