Hvordan ti foreldre i barnehagen opplever oss

Her har vi en film med ti foreldre som sier noe om sine opplevelser med oss. Takk for gode ord.