Ungdomsskolegutter i barnehagen

15.06.09 lyste Fylkesmannen i Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen, ett av prosjektene var samarbeid mellom barnehage og ungdomsskole. Vi har siden 2009 hatt inne over 100 gutter.

Bybussen i Lillehammer kjører forbi barnehagen vår, Smestad ungdomsskole har ungdommer som har tilhold nord i Lillehammer og på Fåberg/Jørstadmoen. Med dette ble ideen om lekeressurser i barnehagen født.Hva er en lekeressurs?

  • Kommer til barnehagen og er sammen med barna
  • Er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter, som tegne, male, legobygging, musikkstund, fotballskole, ski-skøyteaktiviteter, lesegrupper m.m

Som lekeressurs får guttene en av våre 4 mannlige ansatte som veileder. Veilederen skal bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage.

Lekeressursene er ”ansatt” i ferier.

Ofte er 2 gutter på jobb samtidig, men ikke på samme avdeling.

Prosessen starter med at barnehagen besøker skolen for informasjon, styrer og barnehagens mannlige ansatte informerer og prater med gutta. Det er et eget søknadsskjema som guttene må fylle ut og de som får jobb får skriftlig tilbud om dette. I søknadsskjemaet skal guttene si litt om interesser og hva de evt kan tenke seg å gjøre i barnehagen og med barna.

Når alle guttene har fått tilbud om jobb innkalles de til et felles info-møte i barnehagen der de treffer de mannlige ansatte og styrer i barnehagen, får en omvisning, kan diskutere/spørre i forhold til forventninger/innspill.

For ungene i barnehagen er det helt topp når ”gutta” kommer på jobb. Det er stor stas med store gutter som vil ake, bygge, spille spill eller bare være der, ”se meg” eller slå av en prat.

DRØMMEN:

18 fylkesmenn,- hvis alle bruker 78.000 kr etter vår modell får 432 gutter prøve seg i barnehagen. I løpet av en treårsperiode blir dette 1296 gutter.

Drømmen er på god vei til å bli sann. Prosjektet har spredt seg store deler av landet fra 2009 til 2015, og vi håper det fortsetter å vokse. Pr mars 2017, så er det kun to fylker som ikke har startet opp med lekeressursprosjektet.

Her er noen linker som viser til prosjektet fra i fjor:

Udir: http://magasinet.udir.no/gjor-stor-forskjell/

Nrk Sogn og Fjordane: http://www.nrk.no/sognogfjordane/unge-gutar-i-barnehage-1.11691066

Trønder-Avisa: http://www.t-a.no/nyheter/article10482086.ece#.VK1OCw4ePcs.facebook

NrK Hedmark og Oppland: http://www.nrk.no/ho/tenaringsgutter-oker-likestillingen-1.11788655

Fylkesmannen i Buskerud: http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Nyheter/29-barnehager-skal-ansette-lekeressurs-i-barnehagen

mmune.no/st-olav-barnehage/5686-lekeressursene-er-pa-plass-i-barnehagen

 Vi har også hatt et pilotprosjekt i gang: Prøv et yrke i 40t. Dette prosjektet går ut på at videregåendeskole elever får muligheten til å prøve seg i yrket. Prosjektet gikk over to år.

http://www.gd.no/nyheter/article7723450.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0